Daiya Mozzarella Style Shreds, Dairy-Free, 8oz

Daiya Mozzarella Style Shreds, Dairy-Free, 8oz

  • $5.99
    Unit price per 


Daiya Mozzarella Style Shreds, Dairy-Free, 8oz

Dairy, Casein & Lactose free, soy free, gluten free